PERSBERICHT
Dorp van de toekomst

PINGJUM – Zaterdag 28 mei organiseert Theamus in de Victoriuskerk een feestelijk lezingenprogramma over het dorp van de toekomst. Het programma maakt deel uit van het meerjarige project Nieuw Atlantis waarin Pingjumers, wetenschappers en kunstenaars samen werken aan een utopisch scenario voor het dorp van de toekomst. Eerder al vond een lezingenprogramma plaats waarin de historie centraal stond. Deze keer gaat het vooral over krimp of groei.

Vanaf 13.30 uur vinden vier lezingen plaats. Architect Gunnar Daan spreekt over krimp als kans voor vernieuwing, Flip Bakker van Lab 8, Topdorpen over hoe God verscheen in Pingjum, Els van der Laan van Noordpeil over het nut van dorps-DNA en Reindert Politiek over boer zijn.

Om 15.00 uur volgt een inloop-programma met o.a. een verhaal van Willem van Toorn: 'Groei is natuurlijk ook veel sexyer dan krimp'. Er is een ronde tafel gesprek met de sprekers en de interactieve tijdtafel wordt gepresenteerd. Het Nieuw Atlantis jazz-trio (Bob Driessen, Oeds Bouwsma en Kees de Groot) en de feestelijke presentatie van het Nieuw Atlantis logo van Rene Knip sluiten het programma af.

Nieuw Atlantis wil de problemen waar de wereld mee geconfronteerd wordt terugbrengen tot de schaal van een dorp. Kunst, wetenschap en verhalen van bewoners zullen worden ingezet om bij te dragen aan bewustwording en een duurzamere samenleving. Het lezingenprogramma gaat vooraf aan het mini-festival PINGJU.M.EI waar een tiental Pingjumer filmers, musici, theatermakers en vormgevers zich presenteert. Meer info op www.kunstachterdijken.nl